Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Pozostałe

Referent ds. kadr i płac

Oferujemy możliwość rozwoju zawodowego w zakresie kadr i płac. Nasza firma współpracuje z Klientami sektora prywatnego oraz publicznego oraz z Klientami zagranicznymi.

Lokalizacja

Polska, kujawsko-pomorskie, Toruń

Typ pracy

praca stacjonarna

Rodzaj umowy

Umowa cywilnoprawna

Obowiązki

 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń z tytułu umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych, tworzenie list płac,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy i nieobecności oraz rozliczanie ich,
 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej, weryfikacja terminowości umów, badań, szkoleń, kontrola dni przysługującego urlopu itd.,
 • sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem (umów, formularzy, zaświadczeń, świadectw pracy itd.),
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • rozliczanie składek i przekazywanie raportów do ZUS (w programie Płatnik),
 • obsługa pozostałych zobowiązań wobec ZUS (zgłoszenia, wyrejestrowania, obsługa zasiłków, wystawianie zaświadczeń Z-3 i ERP-7),
 • rozliczanie podatku dochodowego pracowników, sporządzanie deklaracji PIT-11,
 • przygotowanie sprawozdań do GUS, PFRON,
 • obsługa PPK,
 • kontakt z zewnętrznymi instytucjami (ZUS, US, komornicy),
 • sporządzanie zestawień, raportów, analiz z zakresu kadr i płac,
 • bieżący kontakt z klientem,
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kontroli przez instytucje zewnętrze i kontakty z osobami przeprowadzającymi kontrole,
 • monitorowanie zmian w przepisach, przygotowanie odpowiednich poprawek w dokumentacji pracowniczej,
 • współpraca we wprowadzaniu zmian w przepisach do autorskiego programu kadrowo-płacowego oraz w bieżącym udoskonalaniu jego funkcjonalności.

Wymagania

 • znajomość Microsoft Office/Excel na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność logicznego myślenia i analizy danych,
 • sumienność, rzetelność i dokładność,
 • wysoka motywacja do zdobywania wiedzy i doświadczenia,
 • samodzielność w działaniu i poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • umiejętność analizy przepisów prawa,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Dodatkowo oferujemy:

 • pracę w miłej, przyjaznej atmosferze,
 • dofinansowanie zajęć sportowych,
 • ubezpieczenie na życie,
 • szkolenia i konferencje,
 • pracę na autorskim oprogramowaniu pracodawcy,
 • dogodną lokalizację niedaleko centrum Torunia.

Rekrutacja odbędzie się na podstawie testu kompetencyjnego.

CV w języku polskim prosimy wysyłać na adres e-mail: rekrutacja@mga.com.pl

Zgłoszenia muszą zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.