Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Case Study

MGAv3

To nasz autorski system do zarządzania przedsiębiorstwem. MGAv3 jest programem klasy ERP wspomagającym obsługę sprzedaży, magazynu, rozrachunków, finansów, kadr i płac oraz księgowości. Został zintegrowany z EBOK, czyli Elektronicznym Biurem Obsługi Klienta i obiegiem dokumentów. Z pomocą MGAv3 prowadzimy outsourcing w zakresie księgowości uproszczonej, jak i pełnych ksiąg rachunkowych. System może zostać zainstalowany w infrastrukturze kupującego bądź dzierżawiony jako usługa (tzw. model SaaS).

MGAv3 do obsługi gospodarki komunalnej

Jest to zintegrowany system informatyczny obejmujący moduły pozwalające na kompleksową obsługę „opłaty za wywóz odpadów”.

Program:
• umożliwia ewidencję deklaracji, nieruchomości, podmiotów,
• pozwala na księgowanie przepływów pieniężnych w kasie i banku,
• sporządza okresowe naliczenia, sprawozdania budżetowe i analizy,
• wspomaga procesy windykacyjne i egzekucyjne.

MGAv3 obsługuje 270 tys. posesji zamieszkałych przez 3,6 mln osób, co stanowi około 10% rynku na terenie Polski. System funkcjonuje m.in. w trzech miastach Polski liczących powyżej 0,5 mln mieszkańców.

Jednolity System Podatkowy

Zintegrowane oprogramowanie stworzone w celu obsługi podatków i opłat lokalnych. System jest stworzony i optymalizowany w oparciu o stale rosnący wolumen danych. Obejmuje funkcjonalności dotyczące ewidencji deklaracji, podatników, wymiaru, windykacji i egzekucji. Wspomaga działalność jednostki w zakresie sprawozdawczości budżetowej. Oprócz wewnętrznych rozwiązań zaimplementowanych bezpośrednio w systemie, został zintegrowany z innymi zewnętrznymi interfejsami, pozwalając tym samym na gromadzenie szerokiego zakresu danych w jednym miejscu.

ETL

Narzędzie do migracji danych, działające w sposób zautomatyzowany. Umożliwia import danych z wielu różnych źródeł do dowolnego miejsca. Pozwala na transformację oraz dopasowanie danych i struktur. Działa w sposób zoptymalizowany, zgodnie z przyjętym harmonogramem migracji danych. Jest to aplikacja w pełni Webowa, do obsługi której wystarczy przeglądarka internetowa. Więcej znajdziesz na stronie ETL.

Agregacja danych statycznych, SDMX, wizualizacja

Integrujemy i tworzymy oprogramowanie do wysokopoziomowego zarządzania agregowanymi danymi statystycznymi. Projekt, do którego przystąpiliśmy obejmuje trzy obszary funkcjonalne. Pierwszy z nich to tworzenie i mapowanie schematów danych, które służą do importu i eksportu danych w oparciu o te schematy. Wynikowe struktury danych przechowywane są w formacie SDMX. Drugi segment to zarządzanie grupami tych struktur przez użytkowników.
Polega on na:
• wyznaczeniu celów dla agregacji danych,
• kategoryzacji danych,
• określaniu zasad pracy poszczególnych użytkowników (pracowników działów statystycznych) z tymi zbiorami. Trzeci obszar to wizualizacja danych ze struktur.
Dzielimy ją na:
• wewnętrzną – opracowywaną za pomocą oprogramowania typu Tableau,
• zewnętrzną – publiczną, czyli przedstawianą w formie wykresów, które powstają przy użyciu specjalnie wytworzonego w tym celu oprogramowania.

Aplikacje dedykowane, Administracja IT

Na przestrzeni lat wdrożyliśmy oprogramowanie wspomagające działalność biznesową wielu Klientów.

W naszym portfolio są między innymi aplikacje do:
• zarządzania jakością i specyfikacją artykułów spożywczych od wielu dostawców w sklepach wielkopowierzchniowych,
• zarządzania opakowaniami, reklamacjami i zwrotami w hipermarketach,
• zarządzania szkoleniami, pracownikami i kandydatami do pracy,
• wizualizacji nieruchomości oraz budynków na mapie w oparciu o referencyjną bazę danych,
• generowania deklaracji podatkowych i przesyłania ich w formie elektronicznej do Urzędów.